Shri.Galande Uttam shankar

Chairman

Shri. Shendage Shashirao Devidas

Vice-chairman

Shri.Kavane Prakash Dutta

Chandoor

shri. Chavan Sampatrao Hindurao

Chinchani​

Shri.Jadhav Hindurao Ramchandra​

Koregoa bhima​

Shri. Jadhav Sanjay Vasant​

Bambavde

Shri. Patil Sunil Atmaram

Satara

Shri. Patil Jayprakash Shivajirao​

Chinchani​

Shri. Tambe Pramod Shahaji​

Nimgao​

Shri. Mahanvar Lakshman Bapu

Ketur-2

Shri. Sawant Balkrishna Pandurang

Maldan

Shri. Sutar Manik Shankar

Tasgaon

Sou. Koli Madhuri Bhanudas

Kudal

Smt. Patil Ranjana Prakash

Tasgaon

Shri. Nerlekar Prakash Shivajirao

Ambap