BOARD OF DIRECTORS


Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
Shri. Galande Uttam Shankar
Wing
Chairman
Shri. Shendage Shashirao Devidas
Lonikalbhor
Vice Chairman
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
Shri. Apradh Bhagvan Bhimrao
Ichalkaranji
Shri. Kaavane Prakash Datta
Chandoor
Shri. Chavan Sampatrao Hindurao
Chinchani
Shri. Jadhav Hindurao Ramchandra
Koregaon Bhima
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
Shri. Patil Rajendrakumar Vyankatrao
Ichalkaranji
Shri. Patil Sunil Aatmaram
Satara
Shri. Mahanvar Laxman Bapu
Solapur
Shri. Sawant Balkrushna Pandurang
Maldan
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
Shri. Sutar Manik Shankar
Tasgaon
Sou. Koli Madhuri Bhanudas
Kudal
Smt. Patil Ranjana Prakash
Tasgaon
Shri. Nerlekar Prakash Shivajirao
Ambap
Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur Shri Swami Vivekananda Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur
Shri. Jadhav Sanjay Vasant
Bambavde
Shri. Tambe Pramod Shahaji
Nimgaon
Shri. Patil Jayprakash Shivajirao
Chinchani
Member Story
" Loan Meeting On Every Month 1st and 3rd Saturday"

Member Welfare Deposit Scheme

Financial Year 2015-2016 Audit Class "B"
Major Facilities
  • Loans Available
  • Well Edu. Staff
  • Urgent Service
  • Insurance on Loan Amount
  • More Reliable
  • R.T.G.S
  • N.E.F.T

Shri Swami Vivekanand Shikshan Sansthechya Sevakanchi Sahakari Patsanstha Maryadit, Kolhapur